Wednesday, February 13, 2008

Illinois Artisan Program, James R. Thompson Center Atrium, Chicago, 02.13.08.Special thanks to Kerry Schneider and the Illinois Artisan Program.